MIRË SE VINI!

Si përkthyes i betuar dhe i emëruar zyrtarisht i gjuhës shqipe për çështje gjyqësore, prokuroriale dhe noteriale me përvojë profesionale shumëvjeçare dhe njohuri të thellë të përgjithshme ju ofroj këto shërbime:

KËRKO OFERTË TË PADETYRUESHME PËR

Për çdo pyetje sqaruese ju lutem përdoreni Info-Formular-in nën KONTAKT ose më shkruani një e-mail.